16°C bezchmurnie

Zyskaj dofinansowanie do wymiany kotła grzewczego

Informacje  z Wolanowa i okolic, Zyskaj dofinansowanie wymiany kotła grzewczego - zdjęcie, fotografia

Gmina Wolanów planuje ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni.

Osoby zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła mogą składać ankiety w terminie do 7 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 483803636 lub 483803653.

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy Wolanów lub ze strony internetowej (do pobrania poniżej).

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie kotłów gazowych, olejowych o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

KOSZTY KWALIFIKOWANE – MOGĄCE ZOSTAĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

1. Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczamy koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem),

2. Koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE - KOSZTY, KTÓRYCH PONIESIENIE ZWIĄZANE JEST Z REALIZACJĄ ZADANIA I KTÓRYCH DOFINANSOWANIE NIE JEST MOŻLIWE

1. koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;

2. demontaż starej instalacji źródła ciepła;

3. zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo;

4. wkład kominowy;

5. roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;

6. koszt przyłącza do sieci; 7. rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;

8. koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

UWAGA

- o uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Wolanów, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Wolanów, na której planowana jest modernizacja,

- projekt dotyczy zmiany pieca - czyli w tym przypadku nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby, będące w trakcie budowy budynku mieszkalnego (trzeba posiadać stary piec, żeby można go zmodernizować),

- program nie obejmuje wymiany starego pieca węglowego na nowy piec węglowy,

- w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, ani również zarejestrowana działalność gospodarcza. Wymóg ten dotyczy także okresu 5 lat po zrealizowaniu zadania, pod rygorem utraty całości kwoty dofinansowania,

- dotacja nie obejmuje montażu kotła na eko groszek oraz montażu kominków,

- ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca: kocioł musi działać (inwestycja zakończona) najpóźniej do 29.09.2018 r.

- w przypadku nowej instalacji gazowej konieczne jest załączenie kopii prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W chwili obecnej nie są jeszcze znane szczegółowe warunki dofinansowania jednakże w roku 2017 dotacja dla jednego gospodarstwa domowego wynosiła do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł (brutto) z WFOŚiGW, pozostałe koszty tj. różnica między dofinansowaniem a wartością nowego pieca, demontaż starej instalacji źródła ciepła, wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż nowego kotła mieszkaniec pokrywał sam. Warunkiem podstawowym był całkowity demontaż dotychczasowego źródła ogrzewania.

Ankieta znajduje się TUTAJ.

Zyskaj dofinansowanie do wymiany kotła grzewczego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się