13°C bezchmurnie

Pożyteczne zalesienia

Informacje  z Wolanowa i okolic, Pożyteczne zalesienia - zdjęcie, fotografia

Wciąż żywe jest zainteresowanie mieszkańców powiatu radomskiego zalesieniami. Pod nadzorem Starostwa corocznie przeprowadzane są akcje zalesieniowe obejmujące grunty najsłabsze, tzw. „porolne”, których wykorzystanie w inny sposób stało się nieopłacalne.

Właściciele lasów korzystają z bezpłatnego przydziału sadzonek kupowanych przez Starostwo ze środków dotacyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nieodpłatne otrzymanie materiału nasadzeniowego możliwe jest jednak pod warunkiem uzyskania opinii wójta gminy (burmistrza) akceptującej lokalizację zalesienia zgodnej z planami zagospodarowania przestrzennego gminy.

W 2017r., w wyniku realizacji wniosków przy wykorzystaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 13 290,00 zł, zostały zalesione grunty o łącznej powierzchni około 6 ha. Od 1999 r. zalesienia w powiecie radomskim objęły powierzchnię około 700 ha.

W efekcie tych działań na obszarze wielu gmin (Iłża, Gózd, Jedlińsk, Kowala, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Przytyk, Skaryszew) powstały kompleksy leśne znaczące nie tylko ze względów siedliskowo – gospodarczych, ale również cennych jako elementy krajobrazu, tworzone m. in. przez lasy o różnych gatunkach drzew. To także ważne zadanie, które spełniają zalesienia.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radomiu

Pożyteczne zalesienia komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się