13°C bezchmurnie

Podsumowanie projektu Bezpieczna+ w PSP Sławno

Szkoły przedszkola Wolanów i okolice , Podsumowanie projektu Bezpieczna+ Sławno - zdjęcie, fotografia

W ramach projektu Bezpieczna +, który realizowany był od września 2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sławnie podjęła działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz innych substancji psychoaktywnych. Ponadto stworzono warunki do współpracy z Państwową Strażą Pożarną w realizacji zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Po raz kolejny został uruchomiony projekt edukacyjny „Czerwone światło dla agresji i przemocy”, którego kluczowym elementem było zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, budowanie pozytywnego klimatu szkoły, podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem. W ramach programu Bezpieczna + zorganizowano warsztaty i szkolenia ze specjalistami, mające na celu uświadomienie zagrożenia z używania wszelkiego rodzaju używek oraz zakupiono materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane po zakończeniu projektu i pozwolą przedłużyć jego efekty w czasie. Zakupiono także program Beniamin zabezpieczający szkolne komputery przed treściami niepożądanymi.

W miesiącu wrześniu została przeprowadzona specjalistyczna ocena sytuacji w szkole oceniająca skalę zjawiska agresji i cyberprzemocy, miesiąc październik to warsztaty dla nauczycieli i rodziców na temat zagrożeń ze strony Internetu, jak również zajęcia profilaktyczne dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzone w Państwowej Straży Pożarnej w „Bezpiecznym domu”, informacje o Europejskim numerze 112 oraz cykl pięciu zajęć z wychowawcami klas poświęconych tematyce przeciwdziałania agresji.

W listopadzie zostały przeprowadzone zajęcia informatyczne dla uczniów mające na celu naukę bezpiecznego korzystania z Internetu, jak również organizacja dwóch konkursów na prezentację multimedialną pod hasłem „Stop agresji” oraz konkurs na najciekawsze wykonanie na koszulce hasła rysunku zgodnego z ideą projektu „Czerwone światło dla agresji i przemocy”. Ponadto przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

W grudniu odbył się cykl zajęć z panią policjant z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, a także apel podsumowujący działania podjęte w ramach programu Bezpieczna + oraz rozstrzygnięcie konkursów.

Ponadto uczniowie  szkoły uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez pedagoga szkolnego dotyczących praw i obowiązków, radzenia sobie z agresją, sporządzili listy zasad mające na celu przeciwdziałanie agresji w klasie.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

1 miejsce – Wiktoria Siara, kl. V

2 miejsce – Veronica Wójtowicz, kl. V

3 miejsce – Milena Brożyna, kl. VII

Wyróżnienie – Dawid Korcz, kl. VI

WYNIKI KONKURSU INFORMATYCZNEGO

1 miejsce – Oliwia Piechnik, kl. V

2 miejsce – Aleksandra Łobodzińska, kl. V

3 miejsce – Krzysztof Mirecki, kl. IV

 

 

Źródło: PSP Sławno

Autor: Dorota Lichacz, Katarzyna Gorzelak

Podsumowanie projektu Bezpieczna+ w PSP Sławno komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się