13°C bezchmurnie

Nadanie herbu, flagi i pieczęci Gminie Wolanów [FOTO]

We wtorek, 6 lutego dniu odbyła się XXXVIII uroczysta sesja Rady Gminy Wolanów, na której radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów.

Uroczystość nadania gminie insygniów poprzedziła msza św. celebrowana przez księży proboszczów z parafii położonych na terenie gminy i ks. Arkadiusza Bieńka proboszcza z parafii w Wysokiej, w trakcie której wygłosił homilię. Podczas mszy ks. kanonik Tadeusz Kszczot dokonał poświęcenia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów.

Po mszy św. barwny korowód przeszedł do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie, gdzie odbyła się uroczysta sesja.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, księża, dyrektorzy szkół, przedszkoli i instytucji z terenu gminy Wolanów, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy Wolanów, których przywitała przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Pankowska.

Po powitaniu gości przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o powstanie i wniesienie insygniów herbowych na salę obrad. Przy dźwiękach werbli herb, flaga, flaga stolikowa, banner i pieczęcie zostały uroczyście wniesione przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie. Odśpiewano hymn Polski.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wolanów – Pan Adam Gibała, który przedstawił historię tworzenia herbu.

Dr hab. Dariusz Kupisz, profesor UMCS zapoznał zebranych z rysem historycznym Wolanowa i uzasadnił zasadność wyboru herbu.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały Rady Gminy Wolanów w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni – 15 osób.

Zaproszeni goście złożyli na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady gratulacje i życzenia dla władz i mieszkańców gminy z okazji nadania herbu.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie. Swym występem przybliżyli oni dzieje Świętej Doroty, której wizerunek i atrybuty umieszczono w herbie Gminy Wolanów. Uroczystość uświetnił Koncert Zespołu Ludowego „Wolanianki”, który również wspólnie z księdzem Mariuszem Chamerskim wykonali utwór przedstawiający życie Świętej Doroty.

Na zakończenie Wójt Gminy Adam Gibała i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Pankowska podziękowali wszystkim za przygotowanie uroczystości i za udział, zapraszając na tort z wizerunkiem Św. Doroty oraz na kawę i herbatę.

Herb Gminy Wolanów przedstawia wizerunek Św. Doroty z Cezarei w formie heraldycznej a nie obrazowej. Z lewej strony u jej stóp jest owalna tarcza, na której jest młot złoty w słup a na nim dwa skrzyżowane klucze.

Dzień ten był zwieńczeniem dzieła i pracy wielu ludzi, którzy od 2009 roku zabiegali o nadanie gminie symboli: herbu, flagi i pieczęci.

 

Źródło i foto: Urząd Gminy Wolanów

Nadanie herbu, flagi i pieczęci Gminie Wolanów [FOTO] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się